กรุงเทพและปริมณฑล
# ร้านค้า เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ
1 J.I.B. Computer Group Company Limited www.jib.co.th 02-017-4444
2 BaNANA IT www.bnn.in.th 02-017-7788 
3 Advice IT Infinite Co., Ltd. www.advice.co.th 02-547-0000, 1602
4 ITCITY www.itcityonline.com 081-802-8029
5 Speed Computer Co., Ltd. www.speedcom.co.th 061-393-3443
6 Envisimple www.envisimple.com/index.aspx 080-042-6747, 02-953-5583
7 GUMP.IN.TH www.gump.in.th 081-846-0558, 02-953-5599
8 Munkonggadget www.munkonggadget.com 097-050-3420
9 AUTONET www.autonetpc.com 02-992-7177, 086-885-5566
10 CS COM Supply(ซี.เอส.คอมซัพพลายส์) www.cscomsupply.com 086-076-4500, 02-458-2959
11 NADZ Project www.nadzproject.com 092-561-0208 , 064-794-1897
12 PEZLATO www.pezlato.com 02-1054-588
13 Commix Store www.facebook.com/CommixStore 065-464-5291
14 invadeIT www.invadeit.co.th 086-600-6694
15 JLGaming www.facebook.com/jlgaminggears 02-992-6760 , 086-669-2888
16 LandMark House of Gamer www.facebook.com/LandmarkHouseofGame 085-990-9900
17 Mercular.com www.mercular.com 02-030-0091
18 King Tech IT www.facebook.com/nukingtech 089-987-0036
19 Anda Seat Thailand www.andaseat-th.com 02-615-7792
20 i Have CPU www.ihavecpu.com 02-105-4757
21 Top Value online www.topvalue.com 02-026-6223
22 HomePro Online www.homepro.co.th 02-029-7600
23 NocNoc.com www.nocnoc.com 02-821-5946
24 his.in.th www.his.in.th 02-677-8799
25 Kemistry www.facebook.com/VRKEMISTRY 095-394-6996
ต่างจังหวัด
# ร้านค้า เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ
1 CDR HIGHEND CLUB (เชียงใหม่) www.tuayong.com 063-595-4536
2 ASK www.facebook.com/askme.ez 086-975-9563