Language

สกุลเงิน

การรับประกัน Anda Seat

เก้าอี้รับประกัน 6 ปี ในส่วนของ

โช้ค, ล้อ, เฟรมฐานห้าแฉก, กลไกทั้งหมด (ที่ปรับพนักพิง, ที่ปรับโช้ค, ที่ปรับเอนเบาะนั่ง และที่ปรับระดับแขน) (*ไม่รวมเบาะหนังและเมมโมรี่โฟม)


การรับประกัน Ergopixel

อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์, อะแดปเตอร์, ปุ่มกดสัมผัส รับประกัน 2 ปี

โครงสร้างแมคคานิคและเฟรมขา รับประกัน 5 ปี