ติดต่อเรา

ติดต่อ

บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด
4/7 อาคารเสนาบดี 2 ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 11
พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-615-7792 แฟ็กซ์ 02-279-3229
อีเมล: order@back-n.com


สายด่วน

สายด่วนข้อมูลสินค้า: 088-022-6388 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00)
สายด่วนด้านเทคนิค: 02-279-3230, 082-796-3146 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00)